Welkom op de site van Vlaamse Karate Associatie!

Welkom op de site van Vlaamse Karate Associatie!

De Vlaamse Karate Associatie erkend door de Vlaamse Karate Federatie profileert zich
binnen het VKF als VKA leerschool waaronder: Goju-ryu, Shito-ryu, Shotokan, Wado-ryu,
Shorin ryu, Shito kai, Uechi ryu, Kusano-ha Shito- ryu en Goju- kai.
De samenwerking tussen deze strekkingen is gestoeld op tolerantie en respect voor de
identiteit van elke afzonderlijke karateschool.
De VKA is ervan overtuigd dat openheid en samenwerking, over stijlgrenzen heen, een
meerwaarde oplevert voor de individuele karateka, dit zowel vanuit een competitieve
invalshoek als op het vlak van martiale ingesteldheid.
Gemeenschappelijke stages en wedstrijden, die de afzonderlijke stijlstrekkingen
overkoepelen, verbreden het sporttechnisch en het martiale aspect.
De gradencommissie “Vlaamse Karate Associatie “, waarin de meeste stijlen
vertegenwoordigd zijn, staat garant voor het technische niveau van de dan-graden.
Het diploma VKA is erkend door de Vlaamse Karate Federatie.

Voorzitter
Demesmaeker François