Info/allerlei

Info/allerlei

Vlaamse-Karate-Associatie-Info-naar-leden-22-10-2017

 

Dangraden

Examens 6 mei 2018
Op 6 mei wordt opnieuw het examen shodan shiken ingericht te Brugge.
Graag willen we er jullie attent op maken dat de uiterste inschrijvingsdatum 5 mei 2018 is. Zoals ook eerder gecommuniceerd, zijn er een aantal verplichtingen ingevoerd, waaraan alle kandidaten moeten voldoen. Deze staan duidelijk vermeld in de gradenbundel en moeten voorgelegd worden bij inschrijving aan het examen.
Alle info hieromtrent vind je in de gradenbundel.

Overzicht dangraden in de federatie

Rekeningnummer van de Associatie

     BE72 9796 1181 8916   Alle betalingen, wel reden van betaling vermelden !

 

Alle info aangaande clubs, wedstrijden en stages –> www.vkf.be