Info/allerlei

Info/allerlei

Vlaamse-Karate-Associatie-Info-naar-leden-22-10-2017

 

Dangraden

Examens 9 december 2018
Op 9 december wordt opnieuw het examen shodan shiken ingericht te Brugge.
Graag willen we er jullie attent op maken dat de uiterste inschrijvingsdatum 8 november 2018 is. Zoals ook eerder gecommuniceerd, zijn er een aantal verplichtingen ingevoerd, waaraan alle kandidaten moeten voldoen. Deze staan duidelijk vermeld in de gradenbundel en moeten voorgelegd worden bij inschrijving aan het examen.
Alle info hieromtrent vind je in de gradenbundel.

Overzicht dangraden in de federatie

Rekeningnummer van de Associatie

     BE72 9796 1181 8916   Alle betalingen, wel reden van betaling vermelden !

 

Alle info aangaande clubs, wedstrijden en stages –> www.vkf.be

Foto’s 

Tijdens de trainingen, stages en wedstrijden worden er soms foto’s gemaakt die wij dan gebruiken voor onze folders, nieuwsbrieven, website, enz…

Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Het lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed